Menu  
  Zasady przyjmowania kandydatów do poszczególnych klas

Klasy sportowe
 • do 15 marca 2013 r. należy złożyć wydrukowaną ze strony rekrutacji (lub strony naszej szkoły) deklarację przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji sportowych.
 • sprawdzian predyspozcji sportowych odbedzie się:
 • PIŁKA RĘCZNA - 21 marca 2013 r. o godz. 15.30 w Szkole Podstawowej Nr 46 przy ul. Ścinawskiej 21
 • PŁYWANIE - 21 marca 2013 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 46 przy ul. Ścinawskiej 21
 • LEKKA ATLETYKA - 19 marca 2013 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 46 przy ul. Ścinawskiej 21
 • JUDO - 25 marca 2013 r. o godz. 09.00 w Gimnazjum Nr 37 przy ul. Młodych Techników 58 na sali gimnastycznej w budynku B.
 • Wynik sprawdzianu predyspozycji sportowych zostanie ogłoszony 28 marca 2013r. do godz. 15:00.

Klasa matematyczno-informatyczna
 • o przyjęciu do szkoły decydują:
  • wyniki sprawdzianu w szóstej klasie
  • oceny z pięciu przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (język polski, matematyka, język obcy, historia, przyroda)
  • ocena z zachowania
  • osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej


Szczegółowych informacji udziela SEKRETARIAT SZKOŁY czynnny codziennie w godz. 10:00 - 15:00, w środy w godz. 11:00 - 16:00, telefon: 71-355-32-06, fax: 71-355-00-58, e-mail: g37@zs18.wroc.pl, http://www.gmn37.wroc.pl
-