Podręczniki dla klas I-III

 

Rok szkolny 2013/2014

 


 

PODRĘCZNIKI DLA KLAS I – III  
ROK SZKOLNY 2013/2014
KLASA I GIMNAZJUM

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwo

Język polski Bliżej słowa. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy I gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń dla klasy I cz. 1 i 2 Ewa Horwath, Grażyna Kiełb                          wyd. WSiP                                                      wydanie od 2011 r.
Historia HISTORIA                                          Starożytność, Średniowiecze Podręcznik dla gimnazjum, klasa I Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski wyd. Szkolne PWN
Wiedza o społeczeństwie KOSS. Podręcznik i ćwiczenia. Część I Pacewicz Alicja, Merta Tomasz (red.)                         wyd. CIVITAS
Język angielski Podane zostaną we wrześniu
Język niemiecki Podane zostaną we wrześniu
Matematyka Matematyka wokół nas. Podręcznik i zbiór zadań dla klasy I Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa, Wójcicka Maria
wyd. WSiP wydanie od 2011 r.
Fizyka i astronomia Świat fizyki cz. 1. Podręcznik dla uczniów gimnazjum red. Barbara Sagnowska
wyd. Zamkor
Świat fizyki. Zbiór prostych zadań dla gimnazjum Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec
wyd. ZamKor
Chemia Chemia Nowej Ery podręcznik dla gimnazjum cz. I i II Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.
wyd. Nowa Era
Biologia Ciekawa biologia część 1 i 2                 podręcznik i ćwiczenia E. Kłos, W. Kofta, M. Kukier-Wyrwicka,
H. Werblan-Jakubiec                                            wyd. WSiP
Geografia Planeta Nowa 1. Podręcznik do geografii dla klasy pierwszej gimnazjum + ćwiczenia Malarz Roman                                                              wyd. Nowa Era
Plastyka Sztuka w zasięgu ręki D. Stępień, W. Sygut                                              wyd. MAC
Muzyka Muzyczny Świat T. Wójcik                                                                   wyd. MAC
Informatyka Uwaga!!! Tylko dla klasy informatycznej. Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum
Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org + CD (2012)
Pańczyk Jolanta                                                      wyd. Helion
Religia Szukam Was                                                     klasa I, seria: Odsłonić twarz Chrystusa red. Władysław Kubik SJ
Zajęcia techniczne Zajęcia techniczne – Podręcznik  dla gimnazjum. U. Białka                                                                            wyd. Operon

KLASA II GIMNAZJUM

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwo

Język polski Bliżej słowa. Podręcznik do kształcenia literacko-językowo-kulturowego dla klasy II gimnazjum. Bliżej słowa. Zeszyt ćwiczeń dla klasy II gimnazjum cz. 1 i 2 Ewa Horwath, Grażyna Kiełb                                  wyd. WSiP wydanie od 2012 r.
Historia HISTORIA                                                           Czasy nowożytne                              Podręcznik dla gimnazjum, klasa II Jacek Chachaj, Janusz Drob                                wyd. Szkolne PWN
Wiedza o społeczeństwie KOSS. Podręcznik i ćwiczenia. Część II. Pacewicz Alicja, Merta Tomasz (red.)                   wyd. CIVITAS
Język angielski Podane zostaną we wrześniu
Język niemiecki Podane zostaną we wrześniu
Matematyka Matematyka wokół nas. Podręcznik i zbiór zadań dla klasy drugiej Ann Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Fizyka i astronomia Świat fizyki cz. 2 i 3
Podręcznik dla uczniów gimnazjum
pod redakcją Barbary Sagnowskiej,                wyd. ZamKor
Świat fizyki. Zbiór prostych zadań dla gimnazjum Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec,
wyd. ZamKor
Chemia Chemia Nowej Ery  podręcznik dla gimnazjum cz. II i III Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.,                   wyd. Nowa Era
Biologia Ciekawa biologia cz. 2 – podręcznik i ćwiczenia E. Kłos, W. Kofta, M. Kukier-Wyrwicka, H. Werblan-Jakubiec                                                      wyd. WSiP
Geografia Planeta Nowa 2. Podręcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum + ćwiczenia Dawid Szypiński, Mirosław Wójtowicz
Informatyka Uwaga!!! Tylko dla klasy informatycznej. Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org. Wydanie II Pańczyk Jolanta                                                       wyd. Helion
Zajęcia artystyczne Sztuka w zasięgu ręki
Muzyczny Świat
D. Stępień, wyd. MAC
W. Sygut, wyd. MAC
Zajęcia techniczne Zajęcia techniczne – Podręcznik Reforma 2009 U. Białka, wyd. Operon
Religia Jestem z Wami dla klasy II                      seria: Odsłonić twarz Chrystusa red. Władysław Kubik SJ

KLASA III GIMNAZJUM

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor i wydawnictwo

Język polski Bliżej słowa. Podręcznik do kształcenia literacko-językowo-kulturowego dla klasy III gimnazjum. Bliżej słowa. Zeszyt ćwiczeń dla klasy III gimnazjum cz. 1 i 2 Ewa Horwath, Grażyna Kiełb                               wyd. WSiP
rok wyd. 2013
Historia Historia III  Wiek XIX  Podręcznik do gimnazjum (kontynuacja) PWN J.Chachaj, J.Drod
Język angielski Podane zostaną we wrześniu
Język niemiecki Podane zostaną we wrześniu
Matematyka Matematyka wokół nas. Podręcznik i zbiór zadań dla klasy trzeciej (wydanie od 2010 r.) Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa                                                          wyd. WSIP
Fizyka i astronomia Świat fizyki cz. 3
Podręcznik dla uczniów gimnazjum
Świat fizyki. Zbiór prostych zadań dla gimnazjum
pod redakcją Barbary Sagnowskiej                                  wyd. ZamKor
Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec                              wyd. ZamKor
Chemia Chemia Nowej Ery podręcznik dla gimnazjum cz. III Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.                           wyd. Nowa Era
Biologia „Ciekawa biologia” cz. 3 – podręcznik i zeszyt ćwiczeń E. Kłos, W. Kofta, M. Kukier-Wyrwicka                     wyd. WSIP
Geografia Planeta Nowa 3. Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum + ćwiczenia Mariusz Szubert
Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa B. Breitkopf, D. Czyżów                                      wyd. WSiP
Religia Seria: „Odsłonić twarz Chrystusa”, podręcznik „Chodźmy razem” klasa III red. Władysław Kubik SJ